Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről („SFDR rendelet”)

A PFS-Partners Kft. nem integrálja a fenntarthatósági kockázatokat a tanácsadási folyamataiba, valamint a tanácsadás során a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat nem veszi figyelembe.

Ennek oka, hogy pénzügyi piaci szereplő partnereinknél elérhető pénzügyi termékeik alapjául szolgáló befektetések javarészt nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. A PFS-Partners Kft.-nek akkor lesz lehetősége mérlegelni a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatoknak a tanácsadási folyamatába való integrálását, valamint a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, ha partnerei elérhetővé teszik a pénzügyi termékeikre vonatkozó fenntarthatósági kockázatokat, vagy tényezőket, valamint megfelelő információkkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy ezeket egy megbízható keretrendszerben tudja értékelni.

A fentiek tükrében a fenntarthatósági kockázatok nem befolyásolják sem a közvetítői, sem a munkatársi javadalmazást.

A PFS-Partners Kft.-nek szándékában áll a fenntarthatósági kockázatokra reflektálni, ezért rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja a fentiekben rögzített állásfoglalását, valamint a befektetési és biztosítási piacon kialakult gyakorlatot, melynek eredményeként dönt arról, hogy a továbbiakban figyelembe veszi-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat a tanácsadási folyamata során.

Mindamellett a PFS-Partners Kft. szem előtt tartja a fenntartható fejlődés elvét, és igyekszik a lehetőségeihez és méretéhez képest az ökológiai lábnyomát csökkenteni működése során, kihasználva a technológiai fejlődés adta lehetőségeket.

2021.03.10.