Jognyilatkozat

Ezt az oldalt Magyarországon a magyar törvények szerint bejegyzett PFS-Partners Kft. üzemelteti.
Székhelyének címe: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.

Jelen oldal megnyitásával és letöltésével Ön elfogadja jelen felhasználási feltételeket.

1. Az oldalan található információk
A PFS-Partners Kft. által az oldalan rendelkezésre bocsátott információk és adatok kötelezettség nélküliek és kizárólag csak tájékoztatási célokat szolgálnak. Így jelen oldalon található információkra nem lehet jogot alapítani vagy kötelezettséget érvényesíteni. Az oldal információi nem jelentenek szerződéses felhívást vagy ajánlatot, nem minősülnek a tőkepiaci törvény értelmében nyílt ajánlatnak vagy értékesítési prospektusnak. A PFS-Partners Kft. minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az oldal tartalma pontos és naprakész legyen. A PFS-Partners Kft. a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárja az oldalon található információk helyességéért és teljességéért való felelősségét. A PFS-Partners Kft. ugyancsak a törvény által megengedett maximális mértékig kizárja a felelősségét a jelen oldal használatából és az azokhoz való hozzáférésből a felhasználót érő kár tekintetében.

2. Szellemi tulajdon
Az oldalon megjelenő összes anyag a PFS-Partners Kft. szellemi tulajdonát képezi. Tilos ezen anyagokról másolatot készíteni és sokszorosítani, kivéve azoknak az online megtekintéshez szükséges mennyiségét. Az oldalon tárolt műveket más módon használni csak a PFS-Partners Kft. kifejezett hozzájárulásával lehet. Személyes használatra megengedett az oldal kinyomtatása.

3. Más linkek
Az oldal tartalmazhat olyan más oldalakra vonatkozó linkeket, melyeket harmadik személyek működtetnek.
A PFS-Partners Kft. nem ellenőrzi a linkekben megadott oldalakat vagy azokat a linkeket, amelyek ezekben a linkekben megadott oldalakon találhatóak és nem vállal felelősséget azok tartalmáért.
Ezen linkek aktuális és jövőbeni alakulásra, a linkelt oldalak tartalmára vagy szerzői jogi helyzetére a PFS-Partners Kft-nek semmilyen befolyása nincs. Amennyiben Ön felkeres ilyen oldalakat, úgy azt saját kockázatára teszi és a saját felelőssége, hogy óvintézkedéseket tegyen vírusok és ehhez hasonló, a számítógépét veszélyeztető támadások ellen. A PFS-Partners Kft. nem vállal semmilyen felelősséget bármely linkelt oldal tartalmáért vagy az abban található információkért, valamint az ott ismertetett termékekért és szolgáltatásokért.

4. Cookie-k
Az oldalon történő látogatáskor „cookie“ formájában információk kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén.
A cookie-k lehetővé teszik az oldal a felhasználó érdeklődéséhez történő hozzáigazítását vagy az Ön jelszavának mentését, hogy ne kelljen Önnek azt minden alkalommal újból megadnia. Ha nem szeretné, hogy a PFS-Partners Kft.  felismerje a számítógépét, akkor a böngészőt úgy kell beállítani, hogy törölje a cookie-kat a számítógép merevlemezéről, blokkoljon minden cookie-t vagy figyelmeztesse Önt, mielőtt egy cookie elhelyezésre kerülne.

5. Módosítások
A PFS-Partners Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy az oldalt vagy ezek felhasználási feltételeit részben vagy egészben bármikor módosítsa, ebbe beleértve a jelen Internet oldalakon található információk, termékek, programok, szolgáltatások és árak módosítását. Amennyiben Ön ezen Internet oldalaknak a használatát a felhasználási feltételek ilyen jellegű módosítása után is folytatja, úgy azzal elfogadta a módosításokat.
A PFS bármikor befejezheti, módosíthatja vagy felfüggesztheti ezen oldal egy részének vagy egészének a működtetését.

6. Részleges érvénytelenség
Amennyiben ezen felhasználási feltételek egyes részei vagy bizonyos megfogalmazásai nem vagy nem teljesen felelnek meg a hatályos jogszabályoknak, úgy az nem érinti a felhasználási feltételek többi, a hatályos jogszabályoknak megfelelő részeinek érvényességét.

7. Jogviták
Jelen Internet oldalt a PFS-Partners Kft. a hatályos magyar jogszabályok alapján hozta létre és ezek alapján működteti. Az oldalra vonatkozó vitás kérdések esetén a vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók és a magyar bíróságok jogosultak eljárni.